Majlis - Majlis Pelancaran Program Food Bank 2019

11 Nov 2019

99 Speed Mart telah bekerjasama dengan kementerian dan telah menyumbangkan bekalan lebihan makanan agar ia terus dapat disalurkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan di Satria UPNM, UniMap Perlis, Universiti Malaya Sabah, Universiti Malaysia Pahang Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Universiti Utara Malaysia.