Kempen Derma Darah dengan kerjasama St. John Ambulance Malaysia di Kawasan Melaka Tengah, Negeri Melaka

31 Jan 2021

Selaras dengan Saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, 99 Speed Mart Sdn Bhd telah bekerjasama lagi dengan St.John Ambulance Malaysia dalam menganjurkan Kempen Derma Darah di Negeri Melaka. Sebanyak 125 beg darah telah berjaya dikumpulkan daripada penderma-penderma di Kawasan Melaka Tengah, Negeri Melaka. Terima kasih diucapkan kepada semua penderma-penderma, kakitangan dan staff yang terlibat dalam menjayakan kempen ini.